Teamleider Educatie

De Bibliotheek West Achterhoek

20 u/w voor de duur van een jaar

 vervanging wegens ziekte

 

“Zorg jij dat de toekomstplannen van de Bibliotheek worden uitgewerkt en gerealiseerd?”

 

De bibliotheekdienstverlening zit volop in een transitie. Met jouw ervaring in een vergelijkbaar maatschappelijk speelveld, weet je deze transitie mede vorm te geven. Als innovatieve verbinder en in samenwerking met onze partners. Je bent hierin een krachtige en tegelijk prettige gesprekspartner. Ons doel is de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren en te borgen. Daar draag jij aan bij! 

Je bent een netwerker die onderwerpen en partijen kan verbinden en mensen en middelen in beweging krijgt. Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau. Je bent in staat deze kennis te vertalen naar en aan te wenden voor de innovatie van onze dienstverlening.

Kansen en ontwikkelingen signaleer en weeg jij al in een pril stadium. Samen met de mensen uit jouw team realiseer je een aantrekkelijk dienstenpakket voor onze klanten en partners. Je stuurt op samenhang, efficiency en hoofdlijnen. Je bent gewend om beslissingen te nemen, knopen door te hakken en overzicht te bewaren.

Je bent een ervaren leider en combineert je externe focus met aandacht voor draagvlak en draagkracht van het team. Met jouw coachende houding stimuleer je eigenaarschap, motivatie en eigen initiatief bij jouw mensen. Je handelt vanuit vertrouwen en weet iedere medewerker op zijn talenten in te zetten. 

 

De functie

 • Je bent lid van het Managementteam; samen zijn jullie verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategische beleid en de (financiële) doelstellingen van de organisatie.
 • Je concretiseert het beleid voor het onderdeel Educatie. Je stelt binnen de kaders van het strategisch beleid jaarplannen op en bewaakt de voortgang en stuurt op concrete resultaten voor en met het netwerk en alle gebruikers.
 • Je bent, samen met onze educatiespecialisten, het gezicht van het team educatie en legt contacten op directieniveau met stakeholders.
 • Je geeft proactief invulling aan de lokale verbinding door het ontwikkelen en vermarkten van vernieuwende en kostendekkende activiteiten en concepten.
 • Je bouwt een succesvol team, dat je faciliteert en uitdaagt om de gewenste resultaten te behalen. Je hebt aandacht voor mensen en bent bereikbaar voor grote en kleine vragen. Je bent gewend om mensen te begeleiden in hun ontwikkeling en ziet dit als de basis voor succes van het team.
 • Je borgt de huidige (educatieve) dienstverlening, bewaakt de kwaliteit en verkent en initieert nieuwe markten, producten en diensten.
 • Je werkt in samenwerking met de VVE- en onderwijspartners aan een structurele en duurzame financiële borging van de educatieve activiteiten van de Bibliotheek West-Achterhoek.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het genereren van lokale en bovenlokale subsidies, sponsoring, exploitatie-inkomsten en overige externe geldstromen.­­­­

 

Jij  hebt  

 • een afgeronde hbo-opleiding;
 • meerdere jaren ervaring in een leidinggevende functie;
 • kennis van actuele ontwikkelingen in het onderwijs en/of de bibliotheekbranche en van de performance van  een moderne bibliotheekorganisatie;
 • leidinggevende ervaring met een coachende stijl;
 • ervaring met het begeleiden van veranderprocessen;
 • een brede maatschappelijke en culturele interesse;
 • ervaring met maatschappelijk ondernemerschap.

Daarnaast zijn termen als marktgericht, ondernemend, innovatief en verbindend jou op het lijf geschreven. Ben je (bijna) dagelijks bereikbaar. Leg jij snel contacten in het lokaal netwerk en wil jij met een grote dosis enthousiasme, voor de duur van een jaar, het team educatie helpen zich weer verder te ontwikkelen.

 

Wij bieden

 • marktconform salaris op basis van schaal 10 van de CAO Openbare Bibliotheken (inschaling afhankelijk van ervaring min. € 3.519,00 en max. € 4.643,00 bij 36 uren p.w.);
 • werken in een enthousiast team;
 • informele, open en prettige werksfeer;
 • een sterk landelijk en provinciaal bibliotheeknetwerk;
 • goede secundaire voorwaarden en een goed dekkende reiskostenvergoeding;
 • ruimte om flexibel te werken.                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

Jouw werkplek

De Bibliotheek West Achterhoek verandert in een veranderende wereld van een traditionele bibliotheek naar een ‘maatschappelijk servicecentrum’. De Bibliotheek West Achterhoek doet veel meer dan alleen het uitlenen van boeken: bestrijding laaggeletterdheid, organiseren cursussen waarmee inwoners hun digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen, organiseren debatten. Met bijna 450.000 bezoekers is de bibliotheek de drukst bezochte instelling van de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Doesburg. De Bibliotheek West Achterhoek werkt onder meer samen met instellingen voor 0-4 jaar, alle scholen in het werkgebied, bibliotheken in andere regio’s, maatschappelijke en culturele instellingen, welzijnsorganisaties, bedrijven, overheden.

Het team educatie bestaat uit 12 bevlogen  medewerkers, in totaal 6 fte. Het team educatie kom je tegen op consultatiebureaus, de kinderopvang op de basisscholen bij de midden- en bovenbouw en in het voortgezet onderwijs en in het Taalhuis, een samenwerkingsverband met het ROC. Samen met de collega’s van de Front Office en met inzet van veel vrijwilligers werken ze eraan om lezen voor iedereen leuk te maken.

 

Enthousiast over de vacature? 

Herken je jezelf in het profiel? Dan zijn wij op zoek naar jou! Reageer dan vóór  2 mei 2021 via de sollicitatiebutton.

Wil je meer weten over de functie, dan kun je informatie inwinnen bij: Willy Blom via tel 06 - 826 002 16. Willy is niet bereikbaar op woensdagochtend.

Wil je meer weten over de procedure, dan kun je contact opnemen met Lydia Oldenampsen, Coördinator Rijnbrink@Work via lydia.oldenampsen@rijnbrink.nl of 06 – 301 60 431.

De eerste gesprekken vinden plaats op 10 mei 2021 ’s ochtends.

 

Wij zoeken graag zelf naar geschikte kandidaten en werken niet met recruiters of bureaus voor de invulling van deze vacature.

Acties