Rijnbrink

 

Een leefbare samenleving is er een waarin iedereen mee kan doen - dat is onze overtuiging. Meedoen is alleen mogelijk wanneer mensen beschikken over (digitale) basisvaardigheden zoals taal en gebruik van media - wanneer kennis toegankelijk is, mensen zich cultureel kunnen uiten en elkaar kunnen ontmoeten.

Bibliotheken en culturele instellingen spelen hierin een onmisbare rol. Om die reden zetten wij ons iedere dag met passie voor hen in, zodat zij zich kunnen focussen op hun maatschappelijke opdracht.

Wij werken vanuit een integrale visie (totaalaanbod) om samen met onze partners te werken aan een leefbare samenleving waaraan iedereen kan meedoen. We kunnen vanuit twee invalshoeken meedenken: inhoudelijk op de onderwerpen educatie, cultuur en samenleving én vanuit een volledig pakket van advies- en ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering.

Rijnbrink staat voor: deskundig, maatschappelijk betrokken en altijd uitgaand van de kracht van samenwerking. Wij werken voor en met maatschappelijke organisaties zoals bibliotheken, scholen en culturele instellingen. Ook maken lokale en provinciale overheden gebruik van onze denk- en daadkracht.