Visie, missie en kernwaarden

Rijnbrink gelooft dat de essentie van een leefbare samenleving is dat burgers kunnen meedoen in de samenleving. We zijn ervan overtuigd dat goed geïnformeerd zijn, beschikken over basisvaardigheden en alle vormen waarin wij ons cultureel uiten essentieel zijn om verbinding te zijn én te blijven met de samenleving. Wij zetten ons hier iedere dag weer met passie voor in.

Wij richten ons hierbij op maatschappelijke en culturele organisaties omdat zij de kracht hebben bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid van burgers. Onze provinciale positie biedt ons de gelegenheid om het ankerpunt te zijn en landelijk en lokaal te verbinden. 

Daarom maken we onze producten en diensten:

  • met onze voelhorens in de maatschappij 
  • zodanig dat onze klanten zoveel mogelijk ondersteund zijn en hun energie in hun kerntaak kunnen stoppen 
  • in alliantie en co-creatie passend bij onze netwerk samenleving
  • inspireren en uitdagend
  • deels met subsidie, maar ook vanuit nieuwe vormen van financiering zijn we transparant over onze middelen

Daarom bieden wij en maken wij mogelijk:

  • advies en facilitaire ondersteuning
  • producties in samenwerking
  • met sociaal rendement voor de samenleving