Hanneke Schut

Senior adviseur basisvaardigheden

Op 1 december 2018 ben ik gestart bij Rijnbrink. In korte tijd heb ik kennis gemaakt met mijn collega’s; stuk voor stuk gedreven mensen die met elkaar een open en motiverende werksfeer creëren. 

Vanuit het team Educatie, Cultuur en Samenleving ga ik me, samen met collega’s, lokale partners én taalambassadeurs, in de regio inzetten voor een hoger bereik van de doelgroep NT1 en het bevorderen van basisvaardigheden. Om een goed resultaat met elkaar te kunnen realiseren, vind ik het van essentieel belang de taalambassadeurs op structurele en gelijkwaardige basis te betrekken bij dit traject. Daar zie ik erg naar uit!

In Nederland kunnen 2,5 miljoen mensen in de leeftijd van 16-65 jaar onvoldoende lezen en schrijven om goed mee te kunnen doen in het dagelijks leven óf zij missen de benodigde computervaardigheden. Bibliotheken kunnen met hun dienstverlening een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de informatie- en digitale vaardigheden van de inwoners van hun gemeente. Dat is meer dan ooit nodig omdat de online informatiestroom toeneemt en de technologische ontwikkelingen steeds meer vragen van mensen.