Werken bij Rijnbrink

Iedereen laten meedoen in de samenleving, dat is waar we ons elke dag hard voor maken samen met Bibliotheken en andere culturele instellingen. Het succes van ons werk is afhankelijk van onze medewerkers die zich hier elke dag weer met passie voor inzetten.

Wil jij deel uitmaken van ons maatschappelijk betrokken en professionele team? Kijk dan bij onze vacatures. Meer weten over Rijnbrink en de Bibliotheek als werkgever? Lees dan de ervaringsverhalen van jouw toekomstige collega’s. Wie weet tot snel!

Rijnbrink als werkgever

Werken bij Rijnbrink betekent meer dan alleen maandelijks een loonstrookje in ontvangst nemen. Het betekent dat je bij een organisatie werkt met bepaalde ideeën, idealen, een strategie en een visie op werkgeverschap.

Het werk van Rijnbrink

Rijnbrink is een provinciale steunorganisatie die ondersteuning en advisering, zowel inhoudelijk als facilitair, biedt aan Bibliotheken, netwerken van Bibliotheken in Gelderland en Overijssel, partners van Bibliotheken en amateur musici en orkesten. Daarnaast zijn wij ook in opdracht van de provincie Overijssel uitvoerder van de projecten Cultuureducatie met Kwaliteit en Cultuur aan de Basis in Overijssel. Hierin werken we via verschillende activiteiten aan de ontwikkeling en het versterken van een basisstructuur voor een provinciaal cultuureducatieprogramma.

Passie voor je werk

Onderdeel zijn van Rijnbrink is midden in de maatschappij staan. Je zet je graag in voor een samenleving waarin iedereen meetelt, mee kan doen en zich kan ontwikkelen. Rijnbrink staat voor het leveren van kwaliteit voor onze klanten. Je draagt dan ook elke dag vanuit jouw expertise en vakgebied bij aan de maatschappij.

Ondernemen en ontwikkelen

Bij Rijnbrink houden we van collega’s die kansen zien, ideeën aandragen en met deze ideeën aan de slag gaan. Vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid zijn dan ook belangrijke waarden voor het werken bij Rijnbrink. Als medewerker heb je veel vrijheid om je talenten te benutten en vanuit je eigen kracht bij te dragen aan het werk voor en samen met onze klanten. Je bent gepassioneerd over wat je doet en voelt je verantwoordelijk voor je werk en je resultaten. Natuurlijk wordt je daarbij begeleid en gecoacht door een leidinggevende en, waar mogelijk, ook door collega’s onderling.

Flexibel werken

Het werkveld van Rijnbrink verandert snel. Voor een Rijnbrink-medewerker is een flexibele werkhouding en kansen zien én benutten dan ook een vereiste. Je kan gemakkelijk meebewegen met de vraag van jouw klant én je krijgt de vrijheid om daarzo nodig zelf passende tijden, plaats en samenwerkingsverbanden bij te zoeken. Flexibel werken betekent ook dat je jezelf blijft ontwikkelen. Je leert graag bij, krijgt de mogelijkheid tot bijscholing en je deelt je eigen kennis met je collega’s.

Wil jij deel uitmaken van ons maatschappelijk betrokken en professionele team? Kijk dan bij onze vacatures. Meer weten over Rijnbrink en de Bibliotheek als werkgever? Lees dan de ervaringsverhalen van onze collega’s. Wie weet tot snel!