Wie zijn wij

 

Heb je tijdelijk behoefte aan gekwalificeerd personeel bij ziekte, onderbezetting of extra werkzaamheden? Personeel dat inzetbaar is op specialistische vakgebieden? Dan kun je een beroep doen op Rijnbrink @Work!

Samen met jou kunnen we in onze flexpool van goed ingewerkt en gekwalificeerd personeel op zoek gaan naar een geschikte kandidaat. Zo kun je in je organisatie bijvoorbeeld een Bibliotheekmedewerker, onderwijsspecialist, leesconsulent of mediacoach inzetten, zonder die zelf in dienst te hebben. Rijnbrink @Work neemt je bovendien alle administratieve zorg van het tijdelijk personeel uit handen.

Werving en selectie

Het zoeken naar een geschikte kandidaat vraagt om een persoonlijke benadering. @Work is jouw sparringpartner en ondersteunt je in het wervingstraject. Samen met jou praten we over de competenties, vaardigheden en gewenste talenten die jouw organisatie nodig heeft van de kandidaat. Vervolgens zetten we een wervings- en selectiecampagne in gang. Ook hier nemen we de administratieve afhandeling uit handen. Samen zorgen we ervoor dat de juiste match gemaakt wordt waarmee je organisatie verder kan bouwen aan de toekomst!